Soutěžní kvíz Asistenční systémy (dále jen: hra)

Jedná se o  hru, kterou organizuje: PROMOTION s.r.o., IČ  25446941, se sídlem Lindnerova 998/6, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 129595 Hráči se mohou do hry zaregistrovat na internetu na stránce hry www.asistencnisystemy.cz.

Hráči se soutěže zúčastní zaregistrováním následujících údajů: e-mail. Hráči odpoví na 10 kvízových otázek, kde budou mít k dispozici 3 varianty odpovědí  A),  B),  nebo C). Hráči musí zvolit vždy pouze jednu z nabízených možností. Hráči musí souhlasit s oficiálními podmínkami a pravidly hry a se zásadami ochrany osobních údajů. Zúčastnit se může každý, kdo je starší 18 let.

Jeden hráč může hrát pouze jednou. 

Vítězové budou vylosováni nejpozději dne 31. 12. 2022 v 16:00 hodin za přítomnosti právního dozoru, který bude na losování dohlížet. Vylosovaní výherci budou e-mailem kontaktování. Výherci cen si musí ceny převzít osobně. Případné vedlejší ceny budou výhercům zaslány na adresy uvedené při registraci do soutěže.

Seznam cen:
Hlavní ceny do soutěže:
Kurz bezpečné jízdy na Autodromu v Sosnové
Ceny nejsou směnitelné ani přenosné. Akceptována bude pouze jedna vítězná účast na jednu osobu.
Hra začíná v 00:00 hodin dne 1. 5. 2022 a končí v 00:00 hodin dne 30. 10. 2022..

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto podmínky a pravidla hry a ceny, a/nebo tuto hru pozastavit, ukončit či zrušit.